Adrià Casinos
Professor emèrit del Departament de Biologia Evolutiva,Ecologia i Ciències ambientals de la Universitat de Barcelona. Actualment participa en el projecte d’investigació PID2019-111185GB-100.
Los dominicales

La ideologia d'Ernst Haeckel ha sigut objecte de discussió al llarg de la història. Aquest article fa un repàs sobre algunes de les qüestions més polèmiques.

0