Yayo Herrero

L'antropòloga i activista ecofeminista ens parla de les claus d’una transició ecològica justa, els canvis socioculturals que pot provocar i els discursos que es generen al voltant d’aquests debats.

0
Mina tancada

L'escassesa de matèries primeres és una realitat evidenciada en el trencament de les cadenes de subministrament d’un munt de productes. El problema de l’esgotament dels minerals esdevé no només en una absència de materials, sinó en una insuficient energia.

0
Sequera i agricultura

A mesura que s'avança en el coneixement del canvi climàtic, pitjor són les previsions. Els fenòmens extrems –onades de calor, precipitacions tempestuoses, inundacions, sequeres...– seran més freqüents, més intensos i més perdurables.

0
Cultiu de creïlla a Escòcia

El sistema alimentari, a més de tenir la capacitat de deixar de contribuir al col·lapse, també pot contribuir a la mitigació del canvi climàtic.

0
Paissatge amb un clima extrem

Al segle XXI es fan més evidents les crisis climàtica, energètica o de recursos materials. Avancem de manera inexorable cap a allò que s'ha definit com a col·lapse civilitzatori?
0
pou a Bekaa

El 2014, la Universitat Americana de Beirut va posar en marxa un projecte participatiu de control de la qualitat de les aigües subterrànies.

0
Bsissi

Bsissi és un cas únic de control de l’ús de les aigües subterrànies per part dels agricultors en el nord d’Àfrica
0
Aigua en depuració i regeneració d’aigües residuals del Baix Llobregat.

Tendim a oblidar que tota l'aigua que bevem, per mineral que sigui, és aigua probablement reciclada, tot i que utilitzar aigua regenerada no equival en absolut a beure aigua residual.
0
aigua subterrania

No hi ha principis universals que puguen aplicar-se a la gestió de l’aigua subterrània, tot i que hi ha un consens científic ample a reclamar més transparència.
0
El riu Xúquer

L'aqüífer de la Manxa Oriental va impulsar la proliferació de pous i la posada en regadiu de terrenys improductius. Però les aigües subterrànies són un recurs renovable, no infinit.
0
Nana Kofi Acquah

Carles Sanchis Ibor coordina el número 117 de la revista Mètode, què aborda la concepció productivista de l'aigua que ha portat a menysprear el seu valor patrimonial en termes culturals i ambientals al llarg del segle XX.
0
Personatges de còmic

Colección científicos és una sèrie de còmics per acostar a un públic jove la biografia de les figures més destacades de la història de la ciència.
0

La medicina gràfica és un camp d’estudi interdisciplinarique explora les relacions que s’estableixen entre el còmic i la representació de la malaltia.
0
ciència en el còmic

Aquest article analitza les diferents representacions de la ciència en el còmic, des del popular gènere de superherois fins als de divulgació científica.
0
Baferada de còmic que diu "Comunicar la ciència a través del còmic"

Aquest dossier del número 115 de la revista Mètode destaca el paper del còmic com a eina per a comunicar i divulgar la ciència.
0

Les obres d'Ernst Haeckel van contribuir demanera decisiva a la difusió de les teories evolucionistes. Espanya es va apropiar de Darwin a través de Haeckel.

0
Ernst Haeckel

La vehemència d'Ernst Haeckel, la radicalitat d’algunes de les posicions ideològiques que va adoptar i la projecció mediàtica que va assolir, fan d'ell un personatge procliu a generar judicis no gaire complaents entre els estudiosos i comentaristes de la seua vida i obra.

0
Los dominicales

La ideologia d'Ernst Haeckel ha sigut objecte de discussió al llarg de la història. Aquest article fa un repàs sobre algunes de les qüestions més polèmiques.

0
Embrions

Repassem algunes de les contribucions de Haeckel a la teoria de l'evolució. Les seues aportacions van ser el germen de molts estudis del desenvolupament.

0
Ernst Haeckel

Al llarg de la seua vida, el biòleg alemany Ernst Haeckel va desenvolupar una obra científica les ramificacions de la qual s’estenen fins avui dia.

0

El cas de la secció de València de la Real Sociedad Española de Historia Natural exemplifica que, a través d’un enfocament des dels llocs, podem entendre aspectes fonamentals de la història de les societats naturalistes.  

0
làmina Real Sociedad Española de Historia Natural

La Real Sociedad Española de Historia Natural, l'associació científica privada més antiga d'Espanya, celebra en 2021 el seu 150 aniversari.
0
Institució Catalana d'Història Natural

Un recorregut per les societats i associacions sorgides entorn de la naturalesa a través de més de cinc segles d'història.

0

Enguany es compleixen 150 anys de la fundació de la Real Sociedad Española de Historia Natural, una fita en què destaca el treball continuat d'aquesta societat científica.

0
1 2 3 4 5 6