Alicia Tamarit
Psicòloga (València).

Aquesta obra és tant una biografia com una reflexió inspiradora sobre el sexisme del món científic en les últimes dècades.
0