Una historia con aguijón estudia la natura dels borinots des de diverses perspectives. L'obra és també una reflexió sobre la pèrdua de biodiversitat.

0

L'obra versa sobre les papallones, el seu origen i la seua natura.

0

L'autor del llibre pretén acostar al gran públic la seua interpretació personal de la física quàntica, amb un estil interdisciplinari i humanista.

0

El llibre, coordinat per Joan Mayol, segueix la vida de Ramón Margalef, el primer catedràtic d'ecologia de l'Estat. Margalef va ser un renovador radical dels plantejaments eco­lògics.

0

Aquest assaig esgrana els enfrontaments de les comunitats de regants amb l’enginyeria de camins, que governava les confederacions hidro­gràfiques, i els falangistes, que dirigien l’Organització Sindical Espanyola.

0

En la literatura científica hi ha nombrosos exemples al llarg de la història de persones que han mort abans de fer públics alguns dels seus descobriments.

0

Algo nuevo en los cielos, de Antonio Martínez Ron, explica com ha evolucionat l'exploració dels cels durant la història.

0

Igual com fem fitxes de llibres, cal fer fitxes dels productes químics que manegem.

0

Agustí Camós aconsegueix alhora un estudi clar, abastador i estimulant, a més de necessari, sobre com Lamarck també va ser important en la ciència espanyola del segle XIX.

0
Educar per al col·lapse

Educar per al col·lapse és una denúncia de com la societat en què vivim sacrifica la vida als beneficis comercials.

0

Enfermas recupera una història que destaca el paper de les dones en la medicina i exposa els abusos i males pràctiques que aquestes, en ocasions, han patit.

0

Genes de colores conta i documenta una història, la del coneixement de les bases genètiques dels colors en els animals.

0

Privacidad es poder alerta dels perills de facilitar les nostres dades a les grans empreses tecnològiques.

0

El pensamiento conspiranoico tracta de comprendre com es generen i per què es propaguen les teories de la conspiració.

0

Los derechos de los simios mostra com la idea de la personalitat jurídica dels grans simis ha passat de ser considerada com una cosa ridícula, a interessar tribunals de diversos països.

0

Drogas, fármacos y venenos ens il·lustra sobre la història diverses substàncies i trenca la falsa dicotomia entre allò natural i allò sintètic.

0

Fugir de les tenebres defensa que per a comprendre la ciència cal preguntar-se com es fa, com no s’ha de fer, qui la fa, i per què es fa.

0

L’obra té un interès que transcendeix les papallones perquè, a través seu, reflexiona sobre les relacions de l’ésser humà amb la natura.

0
Genes cerebros y símbolos

A Genes, cerebros y símbolos, Jordi Agustí presenta la informació més recent sobre les espècies hominines, la biologia de les poblacions, la demografia... i no només la paleontologia i l’anatomia.
0
Acoso: #MeToo en la ciencia española

En Acoso. #MeToo en la ciencia española, Ángela Bernardo aborda casos d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe en l'àmbit científic i els factors que els fan possibles.

0

Som virus d’Albert Altés és una rellevant contribució a l’assagística de divulgació en català en tractar un tema gens menor com és la relació entre els virus i l’existència de la vida en la Terra.
0

La Revolució francesa va deixar dues grans aportacions a la humanitat: la Declaració dels Drets de l’Home i el sistema mètric decimal. De Dunkerque al Montgó se centra en aquesta darrera aventura.
0
Genes: Escribiendo el guion de la vida

Genes acosta la ciència de l’ADN a un públic poc especialitzat en la matèria emprant com a vehicle majoritari la paraula. Una feina que s’assoleix gràcies a l’experiència divulgadora dels autors.
0
Taxidermista de la plaça Reial

Un llibre que parteix de la història de Lluís Soler Pujol, taxidermista de referència i visionari d’un destí superior, alhora científic, artesà i educador, per a la seua disciplina.

0