Álvaro de los Ángeles

Crític d’art. Professor del Departament de Comunicació Audiovisual de la Universitat Politècnica de València.

El treball artístic de Mira Bernabeu des de mitjan dècada dels noranta pot dividir-se en dos grans grups de sèries, representatives al seu torn

0