Ana Luisa Santos
Doctora en Antropologia Biològica i professora del Departament de Ciències de la Vida de la Universitat de Coïmbra a Portugal. És també investigadora del Centre d'Investigació en Antropologia i Salut (CIAS). Ha estat editora de l'International Journal of Paloepathology (2010-2018). Actualment és vicepresidenta de la Paleopathology Association i vocal de la junta directiva de l'Associació Espanyola de Paleopatologia. Les seues investigacions se centren en l'evolució de les malalties, especialment de la tuberculosi. Per a les seues investigacions proposa seguir un enfocament biocultural i multidisciplinari.

No posts were found.