Andrés Moya

Catedràtic de Genètica, Universitat de València.

home vitruvio

Coincidències numèriques al llibre de la natura i altres misteris. De Carvalho, Poirot o Marlowe.
0

Quina relació hi ha entre la ciència i l'existencialisme? Per què la ciència i la malenconia estàn unides?
0
Gestionant la biodiversitat

Amb independència que és una mica despersonalitzador trobar-nos denominacions d’institucions en forma de sigles (encara que el nostre institut podria tenir la d’ICBIBE), el fet és que el que ens va moure al grup encarregat d’elaborar el projecte científic de l’Institut a denominar-lo Cavanilles va ser la recuperació de certes senyes d’identitat.
0