Andrés Moya

Catedràtic de Genètica, Universitat de València.

Davant la mort de Jesús Mosterín (1941-2017), Andrés Moya recorda la seua figura com a intel·lectual apassionat per la ciència.
0
Els altres genomes

What about the other genomes? 1995 saw the publication of the first complete genome sequences of prokaryotic cells and a year later the first

0

The Future of Evolutionary Biology. Evolutionary biology is probably the most

0

Si hi ha alguna cosa que caracteritza la biologia evolutiva és que, amb independència de la seua capacitat explicativa, el balanç de les preguntes

0
«Einstein, historia y otras pasiones», de Gerald Holton

[caption id="attachment_7359" align="alignleft" width="185"] Einstein, historia y otras pasiones. La rebelión contra la ciencia en el final del siglo xx. / Gerald Holton. /

0

En la dinàmica interna de la ciència és habitual trobar-se amb la formulació de nous temes al voltant dels quals s’amunteguen conceptes, mètodes i resultats en prou quantitat i qualitat perquè aquells que els proposen suggeresquen que es tracta d’una nova ciència.
0
«Gödel, paradoja y vida», de Rebecca Goldstein

A final de juliol de 2007 vaig tenir l’oportunitat de visitar el famós Institut d’Estudis Avançats de Princeton (EUA) i fer-me una composició, en tan meravellós lloc, de la que va ser l’experiència vital i intel·lectual de dos exiliats vitals i intel·lectuals: Einstein i Gödel.
0
«Qué es el altruismo», de Lee Alan Dugatkin

[caption id="attachment_2453" align="alignleft" width="197"] Qué es el altruismo. La búsqueda científica del origen de la generosidad. Lee Alan Dugatkin. Katz Editores. Buenos Aires, 2007.

0
Després d’un manifest pel retorn a la ciència acadèmica

La funció de la ciència és generar coneixement. El curs que ha pres recentment em porta, no poques vegades, a reivindicar una forma de practicar-la que, encara que no nova, s’allunya de la manera com es pensa actualment. Per a eixir del marc del pensament judeocristià es va inventar el classicisme, que, en gran manera, propiciaria el racionalisme humanista i la ciència.
0

Són moltes les raons que per recomanar «La naturaleza humana», però en favor de la brevetat requerida i de la concisió necessària, es poden resumir en tres: claredat, actualitat i universalitat.
0