Anna Bach Gómez

Professora associada del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Espanya). Doctora en Arqueologia Prehistòrica (UAB) i Història, Art i Arqueologia (Université de Liège), és membre de l’equip GRAMPO-SAPPO del Departament de Prehistòria de la UAB, a través del qual ha participat –i n'ha dirigit– projectes de recerca arqueològica al nord-est de la península Ibèrica, a Síria (a partir del 2000) i al Kurdistan iraquià (a partir de 2014) centrats en l’estudi dels processos de neolitització.

Al llarg de la humanitat s’han identificat dos modes de vida aparentment oposats: un tipus de vida mòbil de caire nòmada i itinerant i un altre més estable i permanent, definit com a sedentari.

0