Anna Iborra

Estudiant de periodisme, Universitat de València.

Josep Lluís Barona i Joan Lloret

Josep Lluís Barona, catedràtic d’Història de la Ciència i Documentació a la Universitat de València, i Joan Lloret, pediatre i professor d’Història de la

0
00864

Quan es pensa en les repercussions del franquisme, se sol oblidar la sagnia científica que va significar la dictadura a Espanya. Recordar-ho és l’objectiu

0