Antoni Furió

Catedràtic d’Història Medieval. Director del Servei de Publicacions de la Universitat de València entre 1997 i 2010.

Possiblement en un termini de deu o quinze anys el

0

Del miler llarg de títols que nodreixen el fons editorial de les Publicacions de la Universitat de València, una bona part és constituït per llibres de caràcter científic i tècnic. Un camp que es vol potenciar cada vegada més.
0