Antoni Furió

Catedràtic d’Història Medieval. Director del Servei de Publicacions de la Universitat de València entre 1997 i 2010.

Els continents del llibre

Possiblement en un termini de deu o quinze anys el

0
El llibre científic a la Universitat de València

Del miler llarg de títols que nodreixen el fons editorial de les Publicacions de la Universitat de València, una bona part és constituït per llibres de caràcter científic i tècnic. Un camp que es vol potenciar cada vegada més.
0