Antonio Fontdevila
Investigador del Grup de Genòmica, Bioinformàtica i Biologia Evolutiva del Departament de Genètica i Microbiologia. Facultat de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Embrions

Repassem algunes de les contribucions de Haeckel a la teoria de l'evolució. Les seues aportacions van ser el germen de molts estudis del desenvolupament.

0