Antonio Valero
Catedràtic emèrit en Enginyeria Energètica de la Universitat de Saragossa. Membre del Club de Roma Internacional. Director de l’Institut Mixt CIRCE i creador de la Fundació CIRCE (Centre d’Investigació de Recursos i Consums Energètics).
Mina tancada

L'escassesa de matèries primeres és una realitat evidenciada en el trencament de les cadenes de subministrament d’un munt de productes. El problema de l’esgotament dels minerals esdevé no només en una absència de materials, sinó en una insuficient energia.

0