Aurelio Gómez-Cadenas

Catedràtic del Departament de Ciències Agrà­ries de la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya) i coordinador del Laboratori d’Ecofisiologia i Biotecnologia (UJI). Va realitzar el doctorat a l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, a Montcada (Espanya), i una estada postdoctoral a la Washington University de St. Louis, MO (EUA).

L’estudi de les respostes de tolerància dels cítrics al canvi climàtic pot mostrar-nos les claus per a desenvolupar noves varietats de cítrics capaços de resistir les futures condicions ambientals i mantenir la producció.
0