Miquel Barceló

Catedràtic d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

novel·les de ciència

En un món cada vegada més complex, incloure la ciència i la tecnologia i els seus efectes en la literatura és quelcom del tot imprescindible.
0

El cinema de ciència-ficció es caracteritza per dos aspectes: la capacitat d'especulació i el sentit de meravella que produeixen les novetats que mostra.
0