Claudia Cerda

Professora titular de la Facultat de Ciències Forestals i Conservació de la Naturalesa de la Universitat de Xile (Xile). Enginyera forestal i doctora en Ciències Agronòmiques (Universitat de Gottingen, Alemanya). Les seues principals línies d’investigació són la valoració econòmica i sociocultural de serveis ecosistèmics en diferents sistemes socioecològics al llarg de Xile.

Plantaciones aguacates

Aquest article examina dues de les activitats econòmiques més importants en zones àrides de Llatinoamèrica: l'agricultura i la mineria, on a més el canvi climàtic impacta en la disponibilitat del recurs hídric i resulta en lluites de poder.

0