Climent Picornell

Professor emèrit de Geografia. Universitat de les Illes Balears.

Turisme i cales

L’onada urbanitzadora que arribà a les Illes Balears des de mitjan segle XX de la mà del turisme transformà enormement el litoral de les illes.

0