Jordi Domingo Calabuig, Olga Mayoral García-Berlanga, Miguel Ángel Gómez Serrano
Redescobrir la costa

Introducció al monogràfic sobre la costa mediterrània on es pretén donar una visió integral de la gestió i la problemàtica actual del litoral valencià.
0