Elvira Iñigo Greus

Servei de Publicacions de la Universitat de València.

Vocabulari de la mel

Què és una abella pilladora? Per a què s'utilitzen la careta, el brescador, el cerificador o els desoperculadors? Aquests i altres termes integren el vocabulari de la mel.
0