Emili Teixidor

Escriptor. La seua última novel·la és Pa negre, amb la qual es va fer
amb els premis Joan Crexells 2003, Lletra d’Or 2004 i Premi Nacional de Literatura 2004.

Les runes del record

Recordo la infantesa i primera adoles­cèn­cia al poble com un espai de felicitat, sobretot perquè era un espai habitat pels boscos i les bèsties. Els

0

Tot el que puc dir d’en Frederic Amat i la seva obra té dues parts ben diferenciades. La

0