Enric Mateu

Departament d’Anàlisi Econòmica, Universitat de València.

Una agricultura sostenible: l’oliverar ecològic

L’oliverar ha experimentat una sèrie de canvis amb conseqüències molt importants per al mateix sector. L'oliverar ecològic es presenta com un correu sostenible per a la zona mediterrània.

0