Enric Mateu

Departament d’Anàlisi Econòmica, Universitat de València.

L’oliverar ha experimentat una sèrie de canvis amb conseqüències molt importants per al mateix sector. L'oliverar ecològic es presenta com un correu sostenible per a la zona mediterrània.

0