Federico Guillén-Salazar

Unitat d’Etologia i Benestar Animal. Universitat Cardenal Herrera-CEU.

Amb independència de quin siga el mecanisme responsable de l’orientació sexual d’un individu en particular, els científics han començat a plantejar-se la possibilitat que el comportament homosexual siga un producte del procés evolutiu explicable en termes de valor adaptatiu.
0