Fernando Serrulla
Metge i antropòleg forense, actualment treballa en la Unitat d'Antropologia Forese de l'Institut de Medicina Legal de Galicia (Espanya). La seua tesi doctoral es va centrar en l'antropologia forense de la Guerra Civil Espanyola. Les línies d'investigació que segueix actualment se centren en la tafonomia i en tècniques d'esqueletització aplicades a l'antropologia forense.

No posts were found.