Francesc-Andreu Martínez Gallego
Catedràtic de Periodisme (UV).
Portada de Presencia y palabra. Una antropología del decir.

Carlos Hernández ens mostra la dialèctica entre dir i callar, entre expressar i inhibir, entre llenguatge audible i interior, entre evolució biològica i cultura lingüísticament fundada... I molt més.
0