Georg F. Striedter
Professor del departament de Neurobiologia i Comportament i investigador del Centre de Neurobiologia de l’Aprenentatge i la Memòria de la Universitat de Califòrnia a Irvine (EUA). És autor de nombrosos articles de recerca sobre neurobiologia evolutiva del desenvolupament i dels llibres Principles of brain evolution i Neurobiology: A functional approach. Ha rebut diversos premis, destacant el C. J. Herrick Award, el 1998, per les seues contribucions en neuroanatomia comparada. És editor en cap de la revista Brain, Behavior and Evolution, un referent en els estudis de l’evolució del cervell.

La biologia evolutiva del desenvolupament evo-devo consisteix a comparar les trajectòries de desenvolupament completes de les espècies, un enfocament bastant innovador aplicat a la neurobiologia.

0