Greg Woolf

Professor distingit Ronald J. Mellor d’Història Antiga en la Universitat de Califòrnia en Los Angeles (UCLA) (EUA) i professor visitant honorari d’Arqueologia en l'University College de Londres (UCL) (Regne Unit). Va estudiar en la Facultat de Clàssica i Història d’Oxford i va completar un doctorat sobre la transició de l’Edat del Ferro tardana a l’Imperi romà a França en la Universitat de Cambridge, sota la direcció d’arqueòlegs i historiadors de l’era antiga. La seua investigació i docència ha continuat desenvolupant-se entorn de totes aquestes disciplines en les universitats d’Oxford, St. Andrews, Londres i, actualment, a Los Angeles. És membre de l’Acadèmia Britànica. Els seus projectes actuals inclouen un examen de les dinàmiques de canvi cultural a Roma i un estudi de la mobilitat en el món mediterrani antic.

Amman

Quins van ser els factors que van fer possibles els experiments urbans al final de l’Holocè i quines pressions selectives van provocar que les ciutats tingueren més èxit que altres alternatives?

0