Inmaculada Tamarit Vallés

Professora titular del departament de Lingüís­tica Aplicada. Universitat Politècnica de València.

Visions del jo itinerant

Aquest article repassa les corrents cinematogràfiques a Espanya que s’han endinsat en la qüestió migratòria, des dels anys trenta, amb la migració del camp a la ciutat, fins a l’actualitat.

0