F. Javier Herrera-Sánchez

Investigador en Biologia Fonamental i de Sistemes de la Universitat de Granada. Tècnic de Seguiment de Fauna Silvestre de Gestió Ambiental de Castella-la Manxa, empresa pública de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

Fauna del desert

Els deserts representen ecosistemes únics que suporten una important biodiversitat vegetal i animal. A més, ocupen gairebé una quarta part de la superfície terrestre i estan hábitats per més de 500 milions de persones.
0