José María Gil-Sánchez

Investigador contractat del Departament de Zoologia de la Universitat de Granada.

Fauna del desert

Els deserts representen ecosistemes únics que suporten una important biodiversitat vegetal i animal. A més, ocupen gairebé una quarta part de la superfície terrestre i estan hábitats per més de 500 milions de persones.
0