José Luis Fresquet Febrer

Institut d’Història de la Ciència i Documentació “López Piñero”. Universitat de València-CSIC.

Museu Historicomèdic UV

La Biblioteca i el Museu Historicomèdics de la Universitat de València estan al servei de l'ensenyament, la investigació i la difusió de la ciència.
0