Josep Lluís Gómez Mompart

Catedràtic de Periodisme de la Universitat de València.

Primera promoció de la llicenciatura en Periodisme de la Universitat de València.

Si la realitat social és complexa i volem parlar-ne o escriure'n com a informadors, no tenim més remei que afrontar-la, perquè no podem abordar-la

0
Cap als primers periodistes en ciència i tecnologia

Des que es va començar a elaborar la nova Llicenciatura de Periodisme a la Universitat de València vam tenir molt clar –entre d’altres qüestions

0