Joan Serrà
Investigador de Telefónica R&D a Barcelona (Espanya), on treballa en qüestions relacionades amb l’aprenentatge automàtic i l’aprenentatge profund. Va obtenir el seu doctorat en Informàtica en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en 2011 i va treballar com a investigador postdoctoral en intel·ligència artificial en l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC, 2015). Ha estat involucrat en més de deu projectes d’investigació amb fons d’institucions espanyoles i europees i és coautor de més de cent publicacions de diferents disciplines, moltes de les quals àmpliament citades i publicades en revistes i conferències de primer nivell.

L’aprenentatge profund és un tema indiscutiblement popular. No obstant això, és curiós que l’èxit actual i la pràctica de l’aprenentatge profund pareixen no estar correlacionats amb la comprensió més teòrica i formal d’aquest camp.
0