Joan del Alcázar

Director de la Universitat Internacional de Gandia (UIG).

El 26 d’abril de 2005 el Consell de Govern va aprovar el darrer pas en el procés de creació de la Universitat Internacional de

0