La UIG, la nova frontera

El 26 d’abril de 2005 el Consell de Govern va aprovar el darrer pas en el procés de creació de la Universitat Internacional de Gandia (UIG). Era la materialització de la transformació de la Universitat d’Estiu. Ara, a principi d’octubre, s’ha obert la seu permanent de la UIG, que està instal·lada dins l’edifici més emblemàtic de la capital de la Safor: el Palau Ducal dels Borja. Un edifici en què tenim espais docents i d’administració des dels quals organitzarem tot el ventall d’activitats que van ser encomanades a la UIG pel Consell de Govern.

Quatre són les línies de treball que estem desenvolupant. La primera és la formativa, i està vertebrada per cursos que s’imparteixen sota la direcció de professors dels nostres departaments. Ara tenim la matrícula ober­ta per a quatre propostes adreçades al professorat de secundària sobre física, química, història oral i literatura valenciana. Aviat en començarà una altra sobre la guerra en el món contemporani. Els estudiants de les àrees de ciències bàsiques, tecnològiques i de la salut, i també els professionals de l’àmbit sanitari, poden inscriure’s en un curs d’introducció a les tecnologies aplicades a la salut que començarà al novembre.

«S’ha obert la seu permanent de la UIG, que està instal·lada dins l’edifici més emblemàtic de la capital de la Safor: el Palau Ducal dels Borja»

Una altra parcel·la en què estem incidint és la ­cultural, i ho fem des dels sabers que la Universitat de València pot aportar en àmplies parcel·les humanístiques, com la dels clàssics valencians de la literatura catalana, o els estudis borgians. Pretenem també desplegar l’enorme potencial cultural de la nostra Universitat amb exposicions, actuacions musicals i conferències que acosten als ciutadans (no necessàriament universitaris) les opinions i les reflexions dels experts sobre temes i qüestions que a tots ens interessen. Constitueix un altre objectiu, finalment, posar la divulgació científica en la nostra agenda d’activitats.

L’anunci de la instal·lació definitiva de la Universitat de València a Gandia, mitjançant la UIG, ha estat molt ben acollit pel món empresarial. La Federació d’Empresaris de la Safor va signar amb l’Ajuntament de Gandia i el rector de la UVEG un protocol de col·laboració en què tenim moltes esperances. La Universitat de València està en la millor disposició per a transferir resultats de les seues investigacions, o per a fer-ne de noves ex professo, a les empreses més dinàmiques de la zona. Centrem el nostre interès inicial en la potent indústria agroquímica i agroalimentària, i ho fem a partir de la demanda explícita del sector i de la potència investigadora del nostre personal.

La dimensió internacional passa per aprofitar les nostres relacions internacionals, tot privilegiant l’àmbit llatinoamericà i el mediterrani, però sense oblidar l’espai europeu que ens és natural. Tenim quatre línies prioritàries: els estudis i la formació en el camp del desenvolupament local; l’ampli ventall d’activitats lligades a les llengües espanyola i catalana, pensades amb la voluntat que siguen especialment atractives per als estudiants estrangers; l’ampliació de coneixements en el camp de la infermeria, amb particular atenció als països de la Mediterrània; i, finalment, la de convertir Gandia en la seu de seminaris i congressos organitzats pels centres, departaments i instituts de la nostra Universitat, atesa la relació entre la qualitat i el cost que allí podem obtindre. Ja hi ha hagut trobades acadèmiques i científiques celebrades a Gandia, fins i tot un doctorat de qualitat intensiu en química orgànica, i ara preparem un congrés d’arqueologia marina, un curset organitzat per l’IFIC i el Departament de Física Atòmica, així com una trobada d’experts en biologia marina.

La UIG és una nova frontera que la Universitat de València ha situat en el seu horitzó de futur, la qual cosa constitueix un repte per a tots nosaltres.

Joan del Alcàzar. Director de la Universitat Internacional de Gandia (UIG).
© Mètode 47, Tardor 2005.

© Mètode 2014 - 47. Del natural - Tardor 2005

Director de la Universitat Internacional de Gandia (UIG).