Jordi Borja

Geògraf i urbanista.

Els problemes de la societat actual fan necessari repensar el concepte de ciutadania en termes evolucionaris per tal que els drets més «complexos» formen part de futurs debats.
0