Jordi Camp
Doctor en Biologia i investigador ad honorem del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona (Espanya). Està especialitzat en ecologia bentònica, interacció costa-oceà, dinàmica d’estuaris, proliferacions algals nocives i en legislació i directives ambientals. Els seus interessos se centren en la relació entre la societat i el medi ambient.

No posts were found.