Magda Vila
Doctora en Biologia i investigadora associada del Departament de Biologia Marina i Oceanografia de l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona (Espanya). Està especialitzada en ecologia de microalgues marines, proliferacions algals nocives, directives ambientals i en les relacions entre ciència i societat i en la divulgació científica. Li interessa especialment entendre com les activitats humanes afecten la natura i com la natura afecta les activitats humanes.
microalgues tòxiques

El canvi climàtic i la intervenció humana al Mediterrani han produït proliferacions de microalgues en les costes.
0