José D. Edelstein

Professor Titular del Departament de Física de Partícules. Universitat de Santiago de Compostel·la.

Aurora Valero. Matèria i espai, 2011

Paul Dirac buscava la bellesa a través de la física. Tenía una visió esteticista de la ciència.

0