José Ignacio Latorre

Responsable del Grup d’Informació Quàntica, Departament ECM, Universitat de Barcelona.

37portada-48

Falta recórrer un llarg camí fins que es puguen teleportar àtoms, molècules, proteïnes i el mateix Dr. Spock. Però la

0