Josep E. Pardo

Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria. Universitat Politècnica de València.

Evolució de la costa

Estudi de l'evolució de la costa així com amb quines tècniques –per exemple, el tractament digital d'imatges– es poden mesurar els canvis.
0