Josep E. Pardo

Departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria. Universitat Politècnica de València.

© O. Mayoral   © O. Mayoral Els efectes regressius han fet que la mar arrossegue

0