Kristin Suleng Furió

Periodista, Universitat de València.

Jordi Agusti

© J. A. Díaz Rojo Nombroses incògnites envolten l’estat actual de la paleontologia humana. En el futur d’aquesta disciplina científica hi ha projectades grans expectatives

0
88-54

© M. Lorenzo Gràcies als seus més de trenta anys de treball als Estats Units, Francisco

0