Kristin Suleng Furió

Periodista, Universitat de València.

44-53

© J. A. Díaz Rojo Nombroses incògnites envolten l’estat actual de la paleontologia humana. En el

0
88-54

© M. Lorenzo Gràcies als seus més de trenta anys de treball als Estats Units, Francisco

0