Lucía Hipólito
Professora titular del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia de la Universitat de València.
54a-77

La ciència ha demostrat que el trastorn de consum d’alcohol és una malaltia crònica però encara és un tema complicat de tractar.
0