Luís Outeiro

Investigador del Grup de Recerca Ambiental Mediterrània. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regio­nal, Universitat de Barcelona.

Foc prop de zona poblada

L’elevada superfície forestal de Catalunya (63%) fa que gestionar-la siga decisiu per a una bona ordenació del territori. Les cremes prescrites ajuden a prevenir els grans incendis forestals.

0