Maria Elvira Silleras

Professora titular del Departament de Bi­blioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona.

Fundació Carl Faust

A casa nostra mai no han faltat mecenes de les arts i de les lletres. Tampoc és que hagin estat gaire nombrosos, però n’hi

0