Maria Knight Lapinski

Professora del Departament de Comunicació i membre d’AgBioResearch, Universitat Estatal de Michigan (EUA). Directora del Centre de Comunicació de Riscos Healthy People, Healthy Planet de la Universitat Estatal de Michigan. Entre 2012 i 2016, va codirigir la col·laboració interdisciplinària «One Health: Emerging Communication Technology for Decision-Making and Behavior», finançada per l’Institut Nacional del Càncer dels EUA Com a resultat d’aquest treball, actualment és comissària de la comissió una sola salut de The Lancet.

Es planteja un esforç per a aprofitar el potencial que tenen les ciències socials i reimaginar així el concepte d'una sola salut.

0