Mario Plaza Delgado

Professor d’Estadística i Investigació Operativa, Universidad de Castilla – La Mancha

«La política de los grandes números», d’Alain Desrosières

[caption id="attachment_1976" align="alignleft" width="190"] La política de los grandes números. Historia de la razón estadística.Alain Desrosières.Editorial Melusina. Barcelona, 2004. 415 pàgines.[/caption] Com s’especifica en el

0