Miguel A. Martínez-Beneito

Investigador de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), València. Membre del CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) i de la Xarxa Nacional de Bioesta­dística Biostatnet.

persones metro estadística medicina

Si la principal eina de generació de coneixement mèdic es basa en l’observació de col·lectius de persones (mostres d’una població) de les quals voldrem aprendre (fer inferència), es fa clar el nexe entre l’estadística i la medicina.
0