Natàlia Carceller-Maicas 3POSTS

Antropòloga mèdica. Departament d’Antropolo­gia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) on actualment realitza el doctorat. Especialista en joventut, emocions i drogues. És autora de diversos treballs científics i tècnics sobre joventut, adolescències, emocions, drogues, salut mental i investigació-acció participativa. carcellermaicas@gmail.com

Instagram i la comunicació de salut

La comunicació és clau en l'àmbit de la salut, i incrementa la seva importància amb l'era digital. Internet i els nous mass media esdevenen actualment eines bàsiques de comunicació, i són fins i tot imprescindibles quan parlem del jovent. Escassos són els joves que, en el nostre context occidental, no tenen avui dia un telèfon mòbil d'última generació amb el qual comunicar-se, accedir a les xarxes socials i compartir les seves vivències instantàniament amb els seus amics. La incorporació d'eines comunicatives com Instagram al treball de camp en salut juvenil presenta tota una sèrie de reptes i de potencialitats per a la recerca social en salut, ja que ens permet apropar-nos al món adolescent i enriquir així la investigació etnogràfica.
0