Patricia Fara

Professora del Clare College. Universitat de Cambridge (Regne Unit).

La ciència és un producte cultural, per la qual cosa no pot tenir un únic significat.
0

Albert Einstein (1879-1955) fou un expert autopublicista. Gaudí tant recorrent el món donant conferències, com encunyant memorables pulles per publicitar com la seua teoria de la relativitat havia revolucionat el temps.
0