Ramon Dachs

Poeta.

geometria

"Digueren los ulls a l'enteniment que entengués Déus en la sua infinitat, e dix l'enteniment als ulls que esguardassen lo sol en lo migdia."

0